Deniz ve Tarih İle İç İçe Bir İlçe, Trilye

TRİLYE İLÇEMİZ

Trilye ve çevresi, antik çağlardan beri yerleşime açık olmuş ve Osmanlılarca fethedilene değin Rumların yaşadığı bir yerleşim bölgesi olma özelliğini sürdürmüştür.Orhan Bey, 1330 yıllarında Trilye ve çevresini Osmanlı topraklarına katmış,yerli Hristiyan halkın bölgede kalmasına izin vermiştir.Trilye'ye daha sonra Anadolu'nun çeşitli yörelerinden Müslüman nüfus yerleştirilmiş,ancak çoğunluk Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar yerli Hristiyanlardan oluşmuştur.

trilye manzara

Trilye'de 1880'li yıllarda belediye kurulmuş,1886 yılında Hristofaroz Efendi ,1888 yılında Mehmet Hayri Efendi,1889 yılında Yorgi Efendi belediye başkanı olmuştur.1906 yılında yine Kalmari Sokrat isimli Rum ,Belediye Başkanlığına seçilmiştir.5 Kişilik Belediye Meclisinin tüm üyeleri Türkler ve Rumlardan oluşmuştur.Trilye'de 1908 yıllığına göre 820 hane bulunmaktaydı.

19. yüzyılın sonlarında beldede 109 Türk,3657 Rum yaşamaktaydı.Bu tarihlerde Trilye'de 19 Yağhane,2 hamam,3 okul ,1 Cami ve 7 klise vardı.Hristiyan kadim çağlarından itibaren büyük ilgi gören Trilye ve çevresinde çok sayıda görkemli klise,manastır ve ayaz malar inşa edilmiş,ancak bu yapılardan günümüze sadece 3 klise ve manastır ayakta kalabilmiştir.

Osmanlılarca camiye dönüştürülen ve Fatih camii adını alan Büyük Klise ,duvarlarına tarihte ilk kez resim yapılan Kemerli Klise ,ev olarak kullanılan Dündar Evi(Yuannes Klisesi),bir de yemekhane olarak kullanıldığı için bu adla anılan klise günümüzde varlıklarını zor da olsa sürdürüyorlar.

trilye taş mektep

Trilye doğumlu Hristostomos, Yunanistan'da öğrenimini tamamladıktan sonra Metropolit olarak Trilye'ye döndü ve bir papaz okulu açarak Taş Mektebi inşa ettirdi.Tipik bir dar Trilye sokağında bütün görkemi ile karşımıza çıkan ve Neo-klasik tarzda inşa edilen Taş Mektep bizi gerçekten büyülemekte. 1980 yılına kadar ilkokul eğitimi verilen Taş mektep bugün maalesef bakımsız durumda bulunuyor.

Sayfa Başı